કોચિંગ | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
કોચિંગ | ડાયરેક્ટર જનરલશ્રી, સ્પોંર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કોચિંગ

ક્રમ કોચનું નામ રમત હાલમાં નિમણૂંકનું સ્‍થળ કોચિંગ સ્‍થળ સવાર / સાંજ કોચીંગ સમય
સવાર / સાંજ
મોબાઇલ નંબર
1 ભીલ ઘરકીયાભાઇ ઉરસીયાભાઇ આર્ચરી રાજપીપળા (નર્મદા) એકલવ્‍ય રેસીડન્‍સી 06.00 થી 07.00 / 05.00 થી 07.00 9408418511
2 ભાટી ગોરધન કેશાજી એથ્‍લેટીકસ પાલનપુર વી. કે. વાઘેલા હાઇસ્‍કુલ, દિયોદર, બનાસકાંઠા 07.00 થી 09.30 / 05.00 થી 07.30 9898131522
3 પટેલ ચેતન મહેન્‍દ્રભાઇ એથ્‍લેટીકસ સાપુતારા(ડાંગ) સાપુતારા સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, સાપુતારા 06.30 થી 09.00 / 04.00 થી 06.00 8511123257
4 પટેલ કિરણકુમાર નટવરલાલ કબડ્ડી ગાંધીનગર આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કૉલેજ, દહેગામ 06.30 થી 08.30 / 04.30 થી 07.00 7383950943
5 શ્રી પટેલ ધવલ રાજેન્દ્રભાઇ કબડ્ડી વડોદરા ગુજરાત ક્રીડા મંડલ, પોલો મેદાન 05.30 થી 08.00 / 05.00 થી 08.00 8460327434
6 શાહ મૃગેશ રાજેન્દ્રભાઇ કબડ્ડી-ખોખો આણંદ સમપુરા સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, આણંદ 06.30 થી 09.00 / 04.00 થી 06.00 9879650473
7 ગુરવિંદર સીંગ ગુરમુખસીંગ કબડ્ડી-ખોખો ગોધરા સંપા, પંચમહાલ 06.00 થી 08.00 / 05.00 થી 07.00 9574820600
8 પટેલ જીમીતકુમાર ભરતભાઇ કબડ્ડી-ખોખો પાટણ સાં.પ્રા. પ્રાથમિક શાળા, પાટણ 06.00 થી 09.30 / 05.30 થી 07.30 9879871231
9 છત્રોલ મુકેશકુમાર કબડ્ડી-ખોખો લીંબડી સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ લીંબડી 06.30 થી 09.30 / 04.30 થી 07.30 8732967501
10 ચૌધરી ઉષા નૈનુલાલ કુસ્‍તી અમદાવાદ સમપુરા સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, ખોખરા, અહમદાવાદ 06.30 થી 09.00 / 04.00 થી 06.00 7567437004
11 ગોહેલ કવિન્‍દ્ર જયંતિલાલ ક્રિકેટ પોરબંદર ધી દુલીપ સ્‍કુલ ઓફ ક્રિકેટ, ગ્રાઉન્‍ડ, પોરબંદર 06.00 થી 11.00 / 04.00 થી 06.30 9974994670
12 ઝાલા રીનાબા બચુભા ક્રિકેટ જામનગર અજીતસિંહજી ક્રિકેટ પવેલીયાન, લાલ બંગલો, જામનગર 07.00 થી 09.00 / 04.00 થી 06.00 9909011061
13 પંડ્યા સંદિપ અરવિંદભાઇ ક્રિકેટ ભાવનગર (વડી કચેરી) વડી કચેરી, ગાંધીનગર   9824089400
14 ચૌહાણ સંદિપકુમાર જે. ક્રિકેટ કચ્‍છ-ભૂજ ગાંધીધામ સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, ગાંધીધામ, ભુજ 06.30 થી 09.00 / 04.00 થી 06.30 9824926671
15 જેઠવા મહિપાલસિંહ મહેન્‍દ્રસિંહ ક્રિકેટ રાજકોટ રાજકોટ મ્‍યુનિસિપલ, ક્રિકેટ ગ્રાઉન્‍ડ, રાજકોટ 06.30 થી 08.30 / 04.30 થી 07.30 9426984550
16 શ્રી રાઠવા જીગર રામજીભાઇ ખોખો ગોધરા (પંચમહાલ) સંપ્રા પંચમહાલ 07.00 થી 09.30 / 03.30 થી 06.30 9925080113
17 ગાયત્રીબેન ઉપેન્‍દ્રભાઇ પટેલ જીમનાસ્‍ટીકસ નવસારી સી. એન. ફાઇ. નવસારી 08.00 થી 10.00 / 03.00 થી 05.30 982653592
18 વાઘેલા દિનેશ કાંતિલાલ જીમનાસ્‍ટીકસ ભાવનગર માજીરાજ ગર્લ્‍સ હાઇસ્‍કુલ, ભાવનગર / જી. કે. એમ. મોતીબાગ, ભાવનગર 07.00 થી 09.30 / 06.00 થી 08.00 9824429606
19 પટેલ મિકેતા ઇશ્વરભાઇ જીમનાસ્‍ટીકસ રાજપીપળા સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, રાજપીપળા 07.00 થી 08.00 / 06.00 થી 08.00 9427587338
20 વાલવડકર અનિતા વસંતભાઇ જૂડો અમદાવાદ સમપુરા સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, ખોખરા, અહમદાવાદ 06.00 થી 08.00 / 05.30 થી 07.30 7874235656
21 ગોહિલ રાજનસિંગ નંદકિશોર ટેનીસ ભરૂચ જી.એન.એફ.સી. સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, ભરૂચ 07.30 થી 09.30 / 05.00 થી 08.30 9898197143
22 ચિંતન દિલીપભાઇ મહેતા ટેનીસ વડોદરા બાલભવન ટેનીસ એકેડેમી, વડોદરા 07.30 થી 10.00 / 05.00 થી 09.00 9099866266
23 શ્રી સમીર વી. પંચાલ ટેનીસ અમદાવાદ અમદાવાદ 08.00 થી 12.00 / 02.00 થી 06.00 9824467164
24 અંકુર ગજેન્‍દ્રપ્રસાદ જોશી ટેબલ- ટેનીસ વલસાડ જયરાજપાર્ક, વલસાડ / રોટરી કલબ, વલસાડ 07.00 થી 09.00 / 06.00 થી 08.30 9898621979
25 ચૌહાણ હિમાંશુ ઉપેન્‍દ્રભાઇ   ગાંધીનગર (વડી કચેરી) વડી કચેરી નેશનલ સેલ   9898295365
26 ચુરા સત્‍યનારાયણ ગણેશદાસ   ભાવનગર સેન્‍ટર મેરીઝ હાઇસ્‍કુલ, ભાવનગર / યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્‍ડ, ભાવનગર 06.00 થી 08.00 / 05.30 થી 07.00 9328914059
27 શ્રી મયંક શાંતિલાલ સેલર ફુટબોલ સુરત મજુર ગેટ, DSCC, સુરત 07.00 થી 09.30 / 05.30 થી 08.00 8866644470
28 આઝાદ સુમિત વિરેન્‍દ્ર ફુટબોલ ભુજ ઓમ વિદ્યામંદિર, ગાંધીધામ / ઇફકો કોલની, સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, ગાંધીધામ 06.30 થી 08.00 / 05.30 થી 07.00 9033622239
29 નરે ગૌરાંગ હરેશભાઇ બાસ્કેટબોલ સુરત મજુર ગેટ, DSCC, સુરત 07.00 થી 09.00 / 05.00 થી 07.30 9510411777
30 પંડયા અમિત ગિરીશકુમાર બેડવર્ન્દ્રટન જામનગર સુમેરૂ કલબ સાત રસ્‍તા પાસે, જામનગર 05.45 થી 07.00 / 04.00 થી 07.00 9427977301
31 દેસાઇ ભાવિન અભયભાઇ વોલીબોલ જૂનાગઢ સરખડી, કોડીનાર, જુનાગઢ 06.30 થી 09.00 / 04.30 થી 07.30 8511076180
32 પટેલ બિપીનભાઇ વશરામભાઇ વોલીબોલ લીંબડી થોમસ સ્‍કુલ, લીંબડી / સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, લીંબડી 06.30 થી 08.30 / 04.30 થી 07.30 9428329492
33 સિંગ પ્રવીણકુમાર હરીપ્રતાપ હેન્દ્રડબોલ ભુજ માતૃછાયા કન્‍યા છાત્રાલય, ભુજ 07.30 થી 09.30 / 05.00 થી 07.30 9173489467
34 પઠાણ ઇમરાનખાન દિલાવરખાન હેન્દ્રડબોલ બોટાદ આર. જે. એચ. હાઇસ્‍કુલ ઢસા, બોટાદ 11.30 થી 05.00 9428857070
35 પટેલ કૌશિક નટુભાઇ હેન્દ્રડબોલ ગાંધીનગર (વડી કચેરી) વડી કચેરી નેશનલ સેલ   8401131115
36 શ્રી દક્ષેશ એન. હેન્દ્રડબોલ આણંદ ડી.એસ.પટેલ, હાઇસ્‍કુલ, પો-વલાસણ, આણંદ 06.00 થી 08.00 / 05.30 થી 07.00 9376805745
37 શાહ વિશાલકુમાર અરવિંદભાઇ હોકી અમરેલી સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ અમરેલી 06.00 થી 10.00 / 05.30 થી 08.30 9426373229
38 ચૌહાણ પાર્થ રાજેશકુમાર હોકી લીંબડી સ્‍પોર્ટસ કોમ્‍પલેક્ષ, લીંબડી 06.30 થી 08.30 / 04.30 થી 09.30 9898974448
39 પટેલ અલ્‍કેશકુમાર ભાણાભાઇ હોકી ડાંગ સાપુતારા માલેગાવ, પ્રાઇમરી સ્‍કુલ, સાપુતારા 07.00 થી 09.00 / 04.00 થી 06.00 9228703042
40 પટેલ અલ્‍પેશ હોકી નવસારી બિલિમોરા, નવસારી 06.00 થી 08.00 / 05.30 થી 07.00 9712023245
41 જેકોબ પ્રેમિલા હોકી વલસાડ શાહ ક્રિશ્‍નચંદ એસ. ડી. સ્‍કુલ, વલસાડ 06.00 થી 09.00 / 04.30 થી 07.30 7878825479
Back to Top